کیک صبحانه

کیک صبحانه

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

با حفظ انرژی چرخه زندگی را خاموش نکنیم!

با حفظ انرژی چرخه زندگی را خاموش نکنیم!

مقام دوم در ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

?Do you really know what you eat

?Do you really know what you eat

آیا می دانید واقعا چه می خورید؟

طراحی پوستر مقابله با مواد غذایی فرآوری شده.

بانوی سپید

بانوی سپید

طراحی پوستر نمایشگاه گروهی تصویر سازی بانوی سپید

صادق هدایت

صادق هدایت

طراحی پوستر بزرگداشت صادق هدایت

خود خوری

خود خوری

عکاسی و مونتاژ پوستر تئاتر خودخوری

The Rule of the Jungle

The Rule of the Jungle

پوستر فیلم مستند قانون جنگل
فیلم درباره قطع غیر قانونی درختان در شمال ایران است.

عمارتی در برف

عمارتی در برف

پوستر تئاتر عمارتی در برف (بر اساس رمان تله موش)