ب آ

ب آ

کامل

کامل

?Do you really know what you eat

?Do you really know what you eat

آیا می دانید واقعا چه می خورید.؟

طراحی پوستر مقابله با مواد غذایی فرآوری شده.

نگار نازگر

نگار نازگر

طراحی پوستر و کاور موزیک آلبوم موسیقی سنتی نگار نازگر

زعفران خراسانی

زعفران خراسانی

آگهی زعفران مکسرات تقی زاده شیرازی،الهام گرفته شده از رقص خراسانی

تخمه جابونی

تخمه جابونی

آگهی تخمه جابونی مکسرات تقی زاده شیرازی.

Daily Power with Daily Myeloaid

Daily Power with Daily Myeloaid

طرح جلد دفترچه PMS  داروی Myeloaid،  این دارو برای بـــــیمارانی که دچــار  ام اس هستـــند تجویز می شود.

Long Term Remission with Short Course Treatment

Long Term Remission with Short Course Treatment

آگهی داروی Zytux،  این دارو برای افرادی  که پیوند کلیه انجام دادن تجویز می شود، تا بدن عضو جدید (کلیه) را پس نزند.

Keep Calm and Smile

Keep Calm and Smile

طـرح جــلد دفترچه Pms  آریوسون این دارو برای بیماران هموفیلی اکتسابی تجویز می شود.

More Dosing Accuracy Touch the Patient Preference

More Dosing Accuracy Touch the Patient Preference

آگـــــهی داروی Cinnopar،  این دارو برای بیــــماری استئوپروز تجویز می شود، این دارو باعث مقاوم سازی استخوان می شود.