عمارتی در برف

عمارتی در برف

پوستر تئاتر عمارتی در برف (بر اساس رمان تله موش)

سفارش دهنده: 
گروه هنری سکو