خود خوری

خود خوری

عکاسی و مونتاژ پوستر تئاتر خودخوری

سفارش دهنده: 
مهدی غلامی